Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.02.2012 17:38 - Учене на френски за възрастни - част ІІІ
Автор: u4itel Категория: Други   
Прочетен: 18420 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 13.04.2014 16:35


Как да познаем от кой род е съществителното име - разбира се, трябва да го знаем, когато ние произвеждаме реч или писание, а не когато четем.  Съществителните и прилагателните имат родове във френския, но с един род по-малко, отколкото в нашата граматика - няма среден род.
Нека наблегнем на общи правила, които, за съжаление, имат изключения:
1. Да помним, че обикновено същ. име, завършващо с представката -ment, е от мъжки род.   А същ. име, завършващо с -tion, е от ж. род. Да не се спираме на изключенията, ще учим изключенията, когато срещнем такива. Но също така наречията могат да завършват на -ment, но различаването с наречия е необходимо не при произвеждане на текст, а при четене, слушане.
2. Обикновено тези съществителни от ежедневния речник, завършващи на -е или й са от ж.р. , без завършващите на -dе,  -eme, -isme, -one
3. Тези, завършващи на -c, -de, -eme, -et, -g, -ing, -isme, -k, -l, -oir, -one, -ou, -p са от м.р. Няма известни изключения.

4. Някои категории съществителни си имат точно определен род
м.р., макар и с изключения, са:
имена на езици,
имена на дни от седмицата, месеци и сезони,
имена на сирена и вина,
имена на дървета и храсти, - най-важното изключение е думата "лоза" във фр.
имена на метали и минерали,
имена на цветове,
числа и букви,
теглилки и мерки,
имена на самолети
ж.р., макар и с изключения, са:
имена на академични предмети,
имена на плодове и зеленчуци, завършващи на -е,
имена на коли,
имена на часовници
Мъжки род се показва чрез: un, le, du или l", d"; а женски чрез: une, la, de la, l", d"; а множествено числа И ЗА ДВАТА рода: les, des
ВИЖТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА имена на държави след а и de - става без членове; вижте още au, а la и aux. Определителните и неопределителните членове често се изпускат след предлозите avec, sans, sur, sous, par, pour и en - потърсете в текста такива.
Има и три думи във френския език, които в единствено число и множествено число не са от един и същи род, а това са думите "любов" (un amour - des belles amours), "орган" ([музикален] тази дума може да е и в двата рода в мн.ч., но в единствено е в м.р.) и "наслада" - в ед.ч. всички те са от м.р. Разбира се, това, че си менят рода, може да го разберем от присъствието на прилагателно име, което е с едно -е повече като наставка.

Произношение на по-особените букви във френския език- ФРЕНСКО АКЦЕНТИРАНЕ - 5 ВИДА:
1. accent aigu - ударение от дясно до началото на буквата само на буквата е
2. accent grave - ударение от ляво до началото на буквата на буквите е, а, u,
3. accent circonflex - калпак над буквите a, e, i, o и u
4. accent trйma - две точки над буквите e, i, u
5. accent cйdille - само на една буква - "c"
Когато "е" е ударено, то то се произнася почти като нашето "е", като първото ударение т.е. aigu, изменя "е" малко като "ей".
Trйma - двете точки, се използва, когато има 2 гласни и двете трябва да се произнесат.
Circonflex - калпакът- е лесен за англоговорящите, защото този акцент показва изчезнало "s", което не се и произнася, но просто показва изменение на езика през вековете - напр. la forкt.
Седила се използва под буквата "c", което променя произношението на тази латинска буква и тя става като нашата кирилска буква "с", но под буква "c", намираща се преди -i, -e не се поставя седила, защото произношението й тогава е винаги като нашето "с".
Можете да използвате безплатни четци на френски език за четене на текст, някои от тях искат изтегляне на софтуер, а други регистрация - по-добре са тези с регистрация. Може да ги потърсите в Гугъла с ключови думи: free online french reader  - по-добре така - на английски. Но помнете, че можете да слагате текст до около 1 000 думи, т.е. ще слагате части от текста и повече от един път.

За домашно: ето съществителните и съгласно текста вижте в кой род са и дали отговарят на някое от правилата за откриване на родове. Не забравяйте, че не всичко предхождано от "de" е съществително, така че и това ще откриваме:
/СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ МОЖЕ ДА ИМА НЕ МНОГО ТОЧНИ ПРЕВОДИ, НО ИДЕЯТА Е ХОРАТА ПЪРВО САМИ ДА ТЪРСЯТ/
Les deux agences -  Двете агенции -
d"йvaluation  оценка
l"instant сега
а la France. във Франция.
Le ministre  Министърът
cette perte,  тази загуба,
ce pays  тази страна
la bonne voie". в правилната посока ".
Nous  Ние
les rиgles правилата
d"un meeting йlectoral. на предизборен митинг.
la dйcision  решение
la France  Франция
 un impact sur l"Allemagne.  влияние върху Германия.
Je  Аз
nous  ние
les uns aux autres.  един до друг.
cette raison,  Поради тази причина,
nous  ние
le ministre.  министърът.
Nous  Ние
la bonne voie". в правилната посока ".
Dиs le dйbut de l"aprиs-midi,  До ранния следобед,
plusieurs sources  няколко източника
l"agence  агенция
de dйgrader  да се разгражда
la note de la France  Забележка на Франция
et d"autres pays.  и други страни.
plusieurs sources,  няколко източника,
l"Allemagne,  Германия,
la Belgique,  Белгия,
les Pays-Bas  Холандия
le Luxembourg  Люксембург
L"Italie  Италия
la soirйe de deux crans вечерта от две вдлъбнатини
sa note  си бележка
ces informations  такава информация
le marchй dйcroche на пазара улавя
Ces informations  Тази информация
le marchй  на пазара
 un dйbut de sйance  ранната търговия
en nette hausse рязко нагоре
Dans la foulйe, - израз, не е съществително!!!
В резултат,
les taux des obligations  облигационни лихви
nette hausse нетно увеличение
d"une dйfiance des investisseurs. инвеститорска предпазливост.
ces informations  такава информация
le marchй dйcroche на пазара улавя
une source de marchй източник на пазара
rйfйrence а des informations  позоваване на информация
un possible abaissement de note de plusieurs pays europйen. Оценка на възможно понижаване на няколко европейски страни.
Un revers  отстъпление
A cent jours pile de la prйsidentielle Купчина от сто дни на президентската
la dйgradation de la note  деградация на бележката
 sonne  звуци
 un revers  отстъпление
un argument de campagne  Аргументът на кампания
 la gauche  на ляво
un symbole de son йchec. символ на неуспеха си.
quelques semaines, les lettres  няколко седмици, писма
du discours йlectoral на изборите реч
la droite  дясно
un trйsor  съкровище
tout prix всички разходи
 la justification des efforts  обосновка на усилията
de rigueur imposйs aux Franзais  строгост наложи на френска
une piиce du procиs  част от процеса
la gauche. ляво.
Cet aprиs-midi, l"opposition  Този следобед, опозицията
de fustiger la politique du gouvernement;
De son cфtй
за да наругае политика на правителството,
от своя страна
la majoritй  мнозинството
largement - не е съществително!!!
широко
les politiques  политики
l"impact de cette dйgradation. въздействието на тази деградация/понижаване
а tout commentaire за коментар
Cette dйcision de l"agence  Решението на агенцията
 l"agence de notation  рейтинговата агенция
la note de plusieurs pays,  Бележка на няколко страни,
la France  Франция
menacйe - не е съществително!!!
застрашени
 deux crans. две стъпала
 la baisse du marchй спадащ пазар
les valeurs bancaires tenaient bon банковите книжа протекоха твърдо
Тагове:   френски,   френски език,


Гласувай:
1
01. анонимен - uggs outlet
26.10.2012 09:15
dypvrfmha
http://www.buybootugg.com/ Cheap Uggs
http://www.uggboots-discout.com/ Cheap Uggs
http://www.cheapbootugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.uggboots-winter.com/ Cheap Ugg
http://www.winter-uggboots.com/ Uggs Sale
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Cheap Ugg
http://www.backuggboots.com/ Cheap Uggs
http://www.uggbootstoback.com/ Uggs Sale
http://www.uggbootsaledollar.com/ Uggs Sale
http://www.discountbootsale.com/ uggs outlet
http://www.shoesforwinter.com/ Uggs
http://www.bootsonline-ugg.com/ uggs outlet
http://www.bootoutletssale.com/ uggs outlet
kawxhclse
<a href=http://www.buybootugg.com/#tpjpstnxf>uggs for sale</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#bzggohnao>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#zzqmcbfil>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#tyvblvdxh>Uggs</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#wfmrontue>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#wmxaitlde>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#kztunvqvz>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#sdppdcsjf>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#xntcvgwdu>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#dpbrjfsey>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#vbddfalkt>uggs outlet</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#qmimccauh>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#ohervxzyi>Ugg Boots</a>
qucvzucct
<a href=http://www.buybootugg.com/#cytnoddcq>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#pziobifju>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#vgfknyiwz>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#yhhvbxtzt>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#vynikecou>Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#wzblyiogz>Uggs</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#hpifkelnm>Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#rcqafwehp>uggs outlet</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#ipvhxwgxc>uggs outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#eyalpmkae>uggs for sale</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#mogpcbbjb>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#nkhxvmwlw>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#jwyafcqas>uggs for sale</a>
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: u4itel
Категория: Други
Прочетен: 309673
Постинги: 197
Коментари: 137
Гласове: 621
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31